Lễ 30/04 và 01/05
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG Việt Nam! 21/06
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM - BV CTCH 4/2020
CHUNG TAY DIET COVID


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ

chuyên đề chấn thương chỉnh hình (CTCH)
CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TPHCM NĂM 2017
Công khai

CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TPHCM NĂM 2017

12:27, 12/06/2021

Hội nghị CTCH thành phố HCM năm 2017 có rất nhiều báo cáo hay đã được trình bày. Bệnh viện CTCH giới thiệu các bài báo cáo toàn văn của các tác ...
CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH LẦN THỨ XV NĂM 2012 TẠI PHÚ YÊN
Công khai

CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH LẦN THỨ XV NĂM 2012 TẠI PHÚ YÊN

04:50, 09/06/2021

Hội nghị mạng lưới CTCH năm 2012 lần thứ 15 đã tổ chức thành công tại Phú Yên , rất nhiều báo cáo hay đã được trình bày. Tuy vậy không phải Bác sĩ nào ...
Đề tài cấp cơ sở năm 2021
Công khai

Đề tài cấp cơ sở năm 2021

16:00, 03/06/2021

Đề tài cấp cơ sở của BV là những đề tài về chuyên môn CTCH cũng như những đề tài về quản lý, đây là những đề tài đã được nghiệm thu bởi hội ...
Video giới thiệu

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM - BV CTCH 04-2020

Góc tri ân

THƯ CÁM ƠN BS NGUYỄN QUỐC THẮNG

08:34, 10/07/2020
Bs Nguyễn Quốc Thắng là Bs của khoa Khớp

THƯ CÁM ƠN BS NGUYỄN NGỌC THẠCH

21:58, 04/05/2020
BS Nguyễn Ngọc Thạch là Bs điều trị của khoa Vi phẫu Tạo hình - BVCTCH