HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BV CTCH 2017
PRO TERRY LIGHT
QUẢNG CÁO
chuyên đề chấn thương chỉnh hình (CTCH)
CÁC BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHKT 2017
Công khai
CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NGÀY 11/05/2017
Công khai

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NGÀY 11/05/2017

14:09, 11/05/2017

Gíao sư TÔN TRẦN với workshop thay khớp háng và khớp gối.
Hoạt động - Sự kiện
THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

06:35, 13/05/2017
Ngày hội nghị 20/05/2017 tại Bà rịa Vũng tàu ; địa chỉ :686 Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Kiến thức y học
TENNIS ELBOW VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU

TENNIS ELBOW VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU

15:19, 13/12/2016
Tác giả : Bùi Kim Hằng - Phó khoa VLTL - BVCTCH
Đào tạo
THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

06:35, 13/05/2017
Ngày hội nghị 20/05/2017 tại Bà rịa Vũng tàu ; địa chỉ :686 Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.