Bác sĩ

TRẦN CÔNG TOẠI
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
NGUYỄN VĂN THÁI
Tiến sĩ , Bác sĩ Chuyên khoa II, giảng viên cao cấp
DIỆP THẾ HÒA
Trưởng khoa
LÊ THÀNH PHƯƠNG
Trưởng phòng
HỒ VĂN THẠNH
Phó trưởng phòng KHTH
NGUYỄN VĂN AN
Tổ trưởng tổ hậu kiểm
NGUYỄN MINH LỘC
Bác sĩ điều trị
PHẠM THANH TÂN
Bác sĩ điều trị
LÊ SỸ TUẤN
Bác sĩ điều trị