Đánh giá kết quả điều trị gãy kín lún nhiều mảnh xương gót bằng phương pháp kết hợp xương nẹp ốc

04:25, 13/02/2020

Screen_Shot_2020-02-13_at_10.44.14Screen_Shot_2020-02-13_at_11.04.04


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn