Trainning

Thông BÁO

Thông BÁO

03:30, 11/02/2020

LỚP HỌC CHUYÊN SÂU VỀ CỔ BÀN CHÂN

LỚP HỌC CHUYÊN SÂU VỀ CỔ BÀN CHÂN

16:13, 29/11/2019

Thứ tư 04/12/2019 tại BV Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY 27/02/2019

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY 27/02/2019

07:33, 08/02/2019

Thời gian bắt đầu từ 7g30 phút thứ tư ngày 27/02/2019 tại hội trường C - BV CTCH TPHCM
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

03:53, 18/10/2018

THỨ NĂM, NGÀY 01/11/2018 TẠI PHÒNG GIẢNG DẠY, LẦU 03 - BV CTCH 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN CỔ - BÀN CHÂN

04:29, 17/10/2018

THỨ NĂM, NGÀY 01/11/2018 TẠI PHÒNG GIẢNG DẠY, LẦU 03 - BV CTCH