Activities - Events

Thông báo chiêu sinh năm 2022

Thông báo chiêu sinh năm 2022

07:09, 11/02/2022

Chiêu sinh lớp kỹ thuật nắn bó bột chi trên, lớp cấp cứu CTCH và lớp Vi phẫu căn bản.
 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

05:00, 28/04/2022

Đ/c Nguyễn Thị Thương - Bí thư.      Đ/c Lê Thị Thủy - Phó bí thư
Nghỉ lễ 30/04 và 01/05

Nghỉ lễ 30/04 và 01/05

22:50, 27/04/2022

Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

21:02, 11/04/2022

13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022 (thứ năm) tại Hội trường A - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.