E-BOOK

ROCKWOOD AND GREEN'S 2015
Public

ROCKWOOD AND GREEN'S 2015

17:00, 03/10/2018

Cám ơn BS PHAN DUY TIẾN, BS NGUYỄN ANH TUẤN đã chia sẻ ebook này cho Website BV.  Các đồng nghiệp muốn toàn văn ebook này, xin cho biết thông tin vè Bạn và gởi email theo địa chỉ bvctchtphcm@gmail.com.

Detail
Grabb and Smith's PLASTIC SURGERY
Public

Grabb and Smith's PLASTIC SURGERY

14:37, 01/10/2017

Cám ơn Bs Trần phan vinh Hiển và bs Đinh ngọc Minh đã chia sẻ ebook này
Detail
CAMPBELL'S OPERATIVE ORTHOPAEDICS 2017
Public

CAMPBELL'S OPERATIVE ORTHOPAEDICS 2017

14:59, 06/05/2017

Cám ơn BS PHAN DUY TIẾN, BS NGUYỄN ANH TUẤN đã chia sẻ ebook này cho Website BV.  Các đồng nghiệp muốn toàn văn ebook này, xin cho biết thông tin vè Bạn và gởi email theo địa chỉ bvctchtphcm@gmail.com.

Detail
ROCKWOOD AND GREEN'S 2015
Public

ROCKWOOD AND GREEN'S 2015

12:55, 06/05/2017

Cám ơn BS PHAN DUY TIẾN, BS NGUYỄN ANH TUẤN đã chia sẻ ebook này cho Website BV.  Các đồng nghiệp muốn toàn văn ebook này, xin cho biết thông tin vè Bạn và gởi email theo địa chỉ bvctchtphcm@gmail.com.

Detail
Master Tech Ortho Surg Pedia 1st ed - PEDIATRICS
Public

Master Tech Ortho Surg Pedia 1st ed - PEDIATRICS

00:41, 25/03/2017

Sách do Bs Phan Trần Đức chia sẻ, Lấy ebook qua: phantranster@gmail.com, huynhmanhnhi@gmail.com, bskhanh131172@gmail.com, bvctchtphcm@gmail.com.
Detail
ATLAS OF ORTHOPEADIC SURGICAL EXPOSURES
Public

ATLAS OF ORTHOPEADIC SURGICAL EXPOSURES

05:13, 12/03/2017

Liên hệ Bs Võ hòa Khánh hoặc email: bvctchtphcm@gmail.com để có full book 
Detail
https://www.microsurgeon.org
Public

https://www.microsurgeon.org

13:56, 27/12/2016

Microsurgeon.org: An atlas of microsurgery techniques and principles   Võ hòa Khánh
Detail
HAND FLAPS
Public

HAND FLAPS

02:42, 30/11/2016

Tác giả:

M. Saint-Cyr Amit Gupta.

Detail