Góc Tri ân

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP. Hồ Chí Minh, hãy chia sẻ những dòng cảm xúc của bạn với chúng tôi. Xin cám ơn!

Chia sẻ cảm xúc

THƯ CÁM ƠN KHOA VI PHẪU VÀ BS MAI THẾ ĐỨC

Screen_Shot_2018-10-17_at_10.29.34_AM