WORKSHOP

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain
Public

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain

12:23, 24/02/2021

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain
Detail
World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain
Public

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain

16:25, 22/02/2021

World PULM #10, 14th March, ZOOM 588 207 5920, NO password, 1pm Spain
Detail
TAP HUAN
Public

TAP HUAN

11:52, 22/11/2017

Detail
BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỦA ĐOÀN ÚC 14/11-15/11/2016
Public

BÀI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỦA ĐOÀN ÚC 14/11-15/11/2016

14:15, 14/11/2016

Các Anh / Chi đồng nghiệp có thể tải bài giảng của các Giáo sư - Bác sĩ của lớp tập huấn về tham khảo. Trân trọng
Detail