LÊ NGỌC TUẤN

LÊ NGỌC TUẤN

Bác sĩ điều trị

Bs Khoa Chi trên

Là Thạc sĩ Y khoa về CTCH

Sơ lược