Sự kiện

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH KHOÁ XXI - LỚP KỸ THUẬT BỘT CƠ BẢN KHOÁ XXXI

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH KHOÁ XXI - LỚP KỸ THUẬT BỘT CƠ BẢN KHOÁ XXXI

16:40, 30/04/2017

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM tổ chức lễ bế giảng Lớp Chuyên khoa cơ bản chấn thương chỉnh hình khoá XXI và Lớp kỹ thuật bột cỏ bản khoá XXXI (01-11/2016 đến 30-04-2017)
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

14:04, 13/04/2017


Giới hạn tin theo ngày :