Tuyển dụng

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

18:41, 07/05/2017

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

09:31, 27/04/2017

TUYỂN DỤNG 2017

TUYỂN DỤNG 2017

22:16, 21/03/2017

Thời gian nộp hồ sơ: 27/03 - 14/04/2017.  Tuyển 05 Bs CTCH, 2 Bs CĐHA, 1 Bs gây mê ...
DANH SÁCH BÁC SĨ TRÚNG TUYỂN

DANH SÁCH BÁC SĨ TRÚNG TUYỂN

16:20, 15/12/2016

smileylaughlaugh CONGRATULATION   ALL  smileylaughlaugh

 

CHÚC MỪNG 4 BÁC SĨ ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO BVCTCH

CHÚC MỪNG 4 BÁC SĨ ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO BVCTCH

12:31, 07/12/2016

Chúc mừng Phạm thị Mỹ Hòa, Nguyễn Viết Tân, Trương Viết Thông, Nguyễn Hoàng Trung

Giới hạn tin theo ngày :