Bác sĩ

TRẦN CÔNG TOẠI
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
NGUYỄN VĂN THÁI
Tiến sĩ , Bác sĩ Chuyên khoa II, giảng viên cao cấp
DIỆP THẾ HÒA
Trưởng khoa
LÊ THÀNH PHƯƠNG
Trưởng phòng
PHÓ TRƯỞNG KHOA
HỒ VĂN THẠNH
Phó trưởng phòng KHTH
NGÔ VĂN THÁI
Phó trưởng Khoa
NGUYỄN VĂN AN
Phó trưởng phòng
HÀ VĂN HỘI
Bác sĩ điều trị
LÊ THỊ THUỶ
Phó bí thư Đoàn thanh niên
ĐINH NGOC MINH
Bác sĩ điều trị
LÊ NGỌC TUẤN
Bác sĩ điều trị
NGUYỄN MINH LỘC
Bác sĩ điều trị
PHẠM THANH TÂN
Bác sĩ điều trị