Chiêu sinh lớp kỹ thuật bột khóa 32 và lớp chuyên khoa cơ bản CTCH khóa 22

08:59, 10/02/2017

BVCTCH_CHIEU_SINH_2017

Chi tiết thông tin xem tại: THONG_BAO_CHIEU_SINH_NAM_2017.docx


Nguồn: Phòng Chỉ đạo tuyến.
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :