CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP NGÀY 11/05/2017

14:09, 11/05/2017

Screen_Shot_2017-05-11_at_2.12.11_PM

IMG_6185

Giáo sư TÔN TRẦN đang hướng dẫn và dạy các Bs Việt Nam thay khớp háng

Screen_Shot_2017-05-11_at_2.18.46_PM

Screen_Shot_2017-05-11_at_3.23.49_PMScreen_Shot_2017-05-11_at_3.26.36_PM

Giáo sư TÔN TRẦN đang hướng dẫn các Bác sĩ thực hành thay khớp gối trên mô hình 


Admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :