Study English

4th Week - Dec/2016

4th Week - Dec/2016

22:34, 19/12/2016

Chủ biên: ThsBs Huỳnh Mạnh Nhi
3rd week - Dec /2016: MERRY CHRISTMAS

3rd week - Dec /2016: MERRY CHRISTMAS

21:43, 12/12/2016

Jingle Bells - Merry Christmas - Bs Huỳnh Mạnh Nhi - huynhmanhnhi@gmail.com
2nd week - Dec/2016

2nd week - Dec/2016

15:30, 06/12/2016

Chủ biên: ThsBs HUỲNH MẠNH NHI            Email: huynhmanhnhi@gmail.com
1st week -Dec /2016

1st week -Dec /2016

13:12, 29/11/2016

A teacher is one who makes himself progressively unnecessary
SOON

COMING SOON

18:02, 26/11/2016


Chủ biên: ThsBs HUỲNH MẠNH NHI- Phó trưởng khoa Vệ tinh An Bình-BV CTCH    Bs CKI TRƯƠNG VIẾT THÔNG - Bs điều trị khoa Chi dưới


Giới hạn tin theo ngày :