ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHE PHỦ CỦA VẠT CƠ BỤNG CHÂN Ở VÙNG 1/3 TRÊN CẲNG CHÂN

21:32, 28/02/2017

Screen_Shot_2017-03-01_at_4.35.00_AM

KT LUN

Qua nghiên cu 31 trường hp sdng vt cơ bng chân để điu trnhng khuyết hng phn mm lxương, gãy xương vùng 1/3 trên cng chân chúng tôi rút ra mt skết lun sau:

Kết quche phgn và kết quche phxa ca vt cơ bng chân

Tlthành công ca vt cơ bng chân trong che phkhuyết hng phn mm đối vi kết qugn ca 19 trường hp tin cu là 94,74%

Qua 31 trường hp theo dõi kết quxa 96,77% là tlthành công khi xoay vt cơ bng chân che phnhng tn thương mt da lxương vùng 1/3 trên cng chân

Vt cơ bng chân trong hu dng để che phkhuyết hng phn mm vùng mâm chày, mt trước và mt trong ca 1/3 trên cng chân.

Vt cơ bng chân ngoài thun li trong che phkhuyết hng phn mm mt ngoài 1/3 trên cng chân

Như vy vt cơ bng chân là vt cơ rt hiu qutrong che phnhng khuyết hng phn mm lxương vùng 1/3 trên cng chân

Đánh giá kết quchc năng ca chi dưới sau khi ly cơ bng chân

Đánh giá chc năng nhón gót, gp mt lòng bàn chân (dui bàn chân), xoay trong bàn chân qua đo sc cơ ca 17/19 trường hp kho sát tin cu trước và sau khi mcho thy sc cơ ca chi dưới sau khi ly cơ bng chân không thay đổi sau khi ly cơ bng chân

Đánh giá tm vn động khp cchân ca 31 trường hp chúng tôi có 74,19% chc năng khp cchân bình thường, 22,59% khp cchân hn chế mt phn

Đánh giá khnăng hi phc chc năng ca 25 trường hp khuyết hng phn mm có gãy xương đi kèm, chúng tôi có 68% trường hp đặt kết qutt và rt tt

Như vy sau khi ly cơ bng chân xoay che phkhuyết hng phn mm vùng 1/3 trên cng chân thì sc cơ ca khi cơ cng chân sau và tm vn động khp cchân gn như không nh hưởng, khnăng phc hi chc năng ca chi còn phthuc vào mc độ gãy xương, mc độ lin xương, so co rút cũng như tình trng nhim trùng, viêm xương.

Liên hệ địa chỉ email : bskhanh131172@gmail.com nếu các đồng nghiệp muốn lấy bài toàn văn, phải giới thiệu về bản thân và cơ quan làm việc. Trân trọng


Võ Hòa Khánh
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :