ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY 1/3 GIỮA XƯƠNG ĐÒN BẰNG ĐINH KIRSCHNER

15:21, 02/06/2018

KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 62 bệnh nhân gãy 1/3 giữa xương đòn mổ kết hợp xương bằng đinh Kirschner với thời gian theo dõi ngắn nhất 6 tháng, dài nhất 1 năm, thời gian theo dõi trung bình 9 tháng. Đánh giá kết quả theo tiêu chí đã đề ra kết quả chung là:

- Kết quả rất tốt 98.4% (61/62)
- K
ết quả xu 1.6% (1/62)
T
ừ nghiên cứu này chúng tôi đưa ra một số kết luận sau:

Đặc điểm tổn thương của gãy xương đòn ở người lớn trong nghiên cứu của chúng tôi theo phân loại Robinson chủ yếu là nhóm 2B1 chiếm 67.7%, 2B2 chiếm 32.3% phù hợp y văn.

Tỉ lệ lành xương 98.4%, không lành xương 1.6% có 2 trường hợp chậm lành xương (3.2%) ở thời điểm 3 tháng sau mổ, đến tháng thứ 6 lành xương hoàn toàn. Mức độ phục hồi giải phẫu (thẳng trục) 91.9%, di lệch gập góc dưới 100 là 8.1%.

Biến chứng hay gặp trong nghiên cứu của chúng tôi là về thẩm mỹ sẹo mổ xấu 19.4% (chủ yếu sẹo lồi do cơ địa), can xương xấu gồ ra da 6.5%. Sau đó là biến chứng về đinh Kirschner, có 6 trường hợp trồi đinh (9.7%), 5 trường hợp di chuyển đinh (8.1%).

Phục hồi chức năng khớp vai sau 6 tháng 100%, đánh giá theo thang điểm Constant và Murley.

Xét các yếu tố ảnh hưởng đến lành xương như kiểu gãy, đường gãy, kiểu di lệch hay liên quan với di lệch còn lại sau điều trị, không có liên quan có ý nghĩa thống kê, có thể cỡ mẫu còn nhỏ, thời gian theo dõi ngắn...

Đạt yêu cầu về thẩm mỹ là 87.1%, bệnh nhân hài lòng hoàn toàn 74.2%, hài lòng một phần 25.8%. Không có bệnh nhân nào không hài lòng.

Điều trị phẫu thuật gãy xương đòn bằng đinh nội tủy Kirschner là phương pháp điều trị dễ thực hiện với dụng cụ kết hợp xương đơn giản, rẻ tiền, cho kết quả lành xương cao (98.4%), ít biến chứng, đạt được sự hài lòng của bệnh nhân về chức năng vận động cũng như thẩm mỹ. Phương pháp này dễ dàng được áp dụng rộng rãi ở các bệnh viện có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

Vấn đề đặt ra là chỉ định cân nhắc trường hợp nào cần sử dụng nẹp vít, trường hợp nào sử dụng đinh nội tủy để đạt kết quả điều trị tốt nhất. Trong nghiên cứu của chúng tôi, đối tượng chọn vào nghiên cứu đúng với chỉ định phẫu thuật và phù hợp phương pháp phẫu thuật nên không chọn những bệnh nhân đã kết hợp xương thất bại ở tuyến trước như khớp giả.

Việc tiếp theo cần làm có thể tiếp tục nghiên cứu với số lượng lớn hơn và đánh giá kết quả lâu dài hơn, từ đó tìm ra giải pháp cải tiến thích hợp khắc phục biến chứng hay gặp khi dùng đinh Kirschner cho kết hợp xương đòn.

Triển vọng đề tài:

Điều trị phẫu thuật gãy 1/3 giữa xương đòn bằng đinh nội tủy Kirschner phù hợp với điều kiện về trang thiết bị, áp dụng rộng rãi ở các bệnh viện có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình trong nước. Bệnh nhân chấp nhận kết quả điều trị cũng như chi phí điều trị, kết quả lành xương cao. Chúng tôi nghĩ có thể áp dụng cho các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật phù hợp với dùng đinh Kirschner (gãy mới trước 6 tuần)

Nếu các đồng nghiệp muốn xin bài toàn văn, hãy cho biết thông tin của chính mình và gởi về email: bvctchtphcm@gmail.com, các đồng nghiệp sẽ nhận được bài toàn văn sớm nhất. Trân trọng

 

 


Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :