Đào tạo

TUYỂN SINH LỚP VI PHẪU - LỚP BỘT VÀ LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CTCH

TUYỂN SINH LỚP VI PHẪU - LỚP BỘT VÀ LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CTCH

04:21, 29/06/2017

Du kien lop vi phhau khai giang 4/9/2017. Lop CTCH co ban va bot khai giang 6/11/2017
BONE SCHOOL

BONE SCHOOL

15:16, 31/05/2017

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

10:14, 25/05/2017

THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

00:35, 13/05/2017

Ngày hội nghị 20/05/2017 tại Bà rịa Vũng tàu ; địa chỉ :686 Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CTCH 2017

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CTCH 2017

12:34, 04/05/2017

Tổ chức tại BV CTCH TPHCM   ngày 10,11 và 12/05/2017

Giới hạn tin theo ngày :