EXPERT MEETING - HTO 19-APRIL,2018

06:36, 10/04/2018

EXPERT MEETING - HTO 19/04/2018

 

*The Chairman: Phan Quang Tri, Director of HTO
*The Organizer: Tran Dang Khoa, Chief of Lower Limb Department, HTO
*The Sponsor: Viet Tuong company
*The experts (17):
1. Jean Louis Prudhon
2. Nguyễn Vĩnh Thống
3. Trần Văn Bé Bảy
4. Lê Chí Dũng
5. Lê Phúc
6. Nguyễn Quốc Trị
7. Đỗ Hữu Thắng
8. Nguyễn Đình Phú
9. Diệp Thế Hòa
10. Nguyễn Văn Hỷ
11. Trần Lê Đồng
12. Lê Quang Trí
13. Lê Văn Tuấn
14. Trương Trí Hữu
15. Bùi Hồng Thiên Khanh 
16. Tăng Hà Nam Anh
17. Trần Đăng Khoa
*The participants: # 30 - 50 nationwide arthroplasty specialists
*The final program:
1. Dual Mobility THR for treatment of femoral neck fracture in demanding elderly patient - Tips and Tricks (Tran Dang Khoa)
2. Mobility concept and advantages of Quattro DMC (Jean Louis Prudhon)
3. Dual Mobility THR for treatment of femoral neck fracture in demanding elderly patient - Challenge and Safety? (Bui Hong Thien Khanh)
3. Financial burden and insurance (Do Vu Phuong Quynh/Viet Tuong)
4. Expert Discussion - Q & A (all experts)
5. Live surgery: 1 case of femoral neck fracture/dual mobility (Do Huu Thang & Jean Louis Prudhon)
6. Bonus lectures: The Quattro DM for primary and revision cases / Press fit fixation without screw / Why is single-use instrumentation an inevitable solution? (Jean Louis Prudhon)

IMG_1184

IMG_20180328_140703


Nguồn: Phòng KHTH và BsCKII Trần Đăng Khoa
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :