TRUYỀN THÔNG GDSK

Tác hại của việc sử dụng “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”

Tác hại của việc sử dụng “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”

18:17, 28/04/2023

Hiện nay Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá không quy định về các sản phẩm “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”, vì vậy các sản phẩm này chưa được phép lưu hành tại VN.


Giới hạn tin theo ngày :