HÀ VĂN HỘI

HÀ VĂN HỘI

Bác sĩ điều trị

Bs CHuyên khoa II chuyên ngành CTCH

Bs khoa VI phẫu Tạo hình

Sơ lược