Hoạt động - Sự kiện

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

16:14, 25/09/2017

7 giờ 30 phút thú sáu 29/09/2017 tại hội trường A - BV CTCH
ĐẠI HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ĐÔNG NAM Á

ĐẠI HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ĐÔNG NAM Á

04:29, 31/08/2017

PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Ngày tổ chức: từ 06/10/2017 - 08/10/2017

 
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI

17:57, 25/09/2017

Thời gian: 06-07/11/2017 tại BV CTCH
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

16:14, 25/09/2017

7 giờ 30 phút thú sáu 29/09/2017 tại hội trường A - BV CTCH
XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2017

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2017

08:55, 24/09/2017

CHIÊU SINH LỚP THAY KHỚP

CHIÊU SINH LỚP THAY KHỚP

12:48, 20/09/2017