Hoạt động - Sự kiện

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

09:36, 30/10/2017

THỨ HAI VÀ THỨ BA 6-7/11/2017 TẠI HỘI TRƯỜNG A-BVCTCH
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

12:13, 29/10/2017

THỨ HAI VÀ THỨ BA 6-7/11/2017 TẠI HỘI TRƯỜNG A-BVCTCH
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

16:14, 25/09/2017

7 giờ 30 phút thú sáu 29/09/2017 tại hội trường A - BV CTCH