Hoạt động - Sự kiện

Hội nghị Mạng lưới CTCH lần thứ XXIII tại Cao Lãnh - Đồng Tháp

Hội nghị Mạng lưới CTCH lần thứ XXIII tại Cao Lãnh - Đồng Tháp

05:24, 17/05/2020

Hội nghị diễn ra vào thứ bảy ngày 25/07/2020 tại khách sạn Sao Mai: 178 đường Nguyễn Huệ, phường 2 Tp Cao Lãnh, Đồng tháp
 
Hội nghị Mạng lưới CTCH lần thứ XXIII tại Cao Lãnh - Đồng tháp

Hội nghị Mạng lưới CTCH lần thứ XXIII tại Cao Lãnh - Đồng tháp

16:07, 09/07/2020

Hội nghị diễn ra vào thứ bảy ngày 25/07/2020 tại khách sạn Sao Mai: 178 đường Nguyễn Huệ, phường 2 Tp Cao Lãnh, Đồng tháp
Thông báo về hóa đơn điện tử

Thông báo về hóa đơn điện tử

13:01, 01/07/2020

BV CTCH triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nếu bệnh nhân nào có nhu cầu xin làm theo hướng dẫn. Trân trọng