Hoạt động - Sự kiện

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN BHYT

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN BHYT

23:46, 10/08/2017

Áp dụng từ ngày 03/08/2017
TUYỂN SINH LỚP VI PHẪU - LỚP BỘT VÀ LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CTCH

TUYỂN SINH LỚP VI PHẪU - LỚP BỘT VÀ LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CTCH

10:21, 29/06/2017

Du kien lop vi phhau khai giang 4/9/2017. Lop CTCH co ban va bot khai giang 6/11/2017