Hoạt động - Sự kiện

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2018

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2018

07:10, 09/11/2018

Dự kiến xét tuyển vào ngày 27-28/12/2018
Hướng dẫn công tác Thi đua - khen thưởng cuối năm 2018

Hướng dẫn công tác Thi đua - khen thưởng cuối năm 2018

02:43, 08/11/2018

Bản điện tử (file dữ liệu), gửi về địa chỉ email: tochuccanbo.ctch@gmail.com từ 15/11/2018 đến 20/11/2018. Bản giấy: Gửi về Phòng Tổ chức cán bộ  từ 22/11/2018 đến 23/11/2018.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH  THÁNG 05-2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH THÁNG 05-2018

10:03, 08/05/2018

Hội nghị các ngày thứ 5,6,7 (10,11 và 12/05/2018)
 


CHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ