Hoạt động - Sự kiện

TUYỂN SINH LỚP VI PHẪU - LỚP BỘT VÀ LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CTCH

TUYỂN SINH LỚP VI PHẪU - LỚP BỘT VÀ LỚP CHUYÊN KHOA CƠ BẢN CTCH

10:21, 29/06/2017

Du kien lop vi phhau khai giang 4/9/2017. Lop CTCH co ban va bot khai giang 6/11/2017
HỘI NGHỊ CTCH TPHCM LẦN THỨ 24

HỘI NGHỊ CTCH TPHCM LẦN THỨ 24

18:41, 27/06/2017

CHỦ ĐỀ: Tái To Khp: Nhng Quan Nim MThời gian: 4/7/2017 đến 8/7/2017 Địa điểm: BV Đại học Y Dược, 215 Hồng Bàng, Q5, TP HCM.