Hoạt động - Sự kiện

KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA

KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA

10:36, 28/02/2018

KHAI TRƯƠNG 01/03/2018
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 05-2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 05-2018

16:23, 11/04/2018

NGÀY 10-11 VÀ 12/05/2018
HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI DAKLAK LẦN THỨ 21

HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI DAKLAK LẦN THỨ 21

13:13, 23/03/2018

Địa điểm tại Khách sạn Sài gòn - Ban mê, số 1-3 Phan chu trinh, Tp Buôn ma Thuộc   thứ bảy 26/05/2018