HỘI NGHỊ BÀN TAY 2017: TREATMENT OF METACARPAL AND PHALANGEAL FRACTURES

11:53, 16/04/2017

 

Screen_Shot_2017-04-16_at_12.02.23_PM

Screen_Shot_2017-04-16_at_12.03.58_PMScreen_Shot_2017-04-16_at_12.04.10_PM

-----------------------------------------

Screen_Shot_2017-04-16_at_12.07.00_PM

 

  yes Cung cấp thông tin về Bạn và gởi về email: bskhanh131172@gmail.com hoặc bvctchtphcm@gmail.com để xin bài toàn văn. Trân trọng,


Phòng Quản lý Chất lượng
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :