HỘI NGHỊ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ĐÔNG NAM Á VÀ CTCH VIỆT NAM

12:56, 24/01/2017

Screen_Shot_2017-01-24_at_12.59.53_PM

Screen_Shot_2017-01-24_at_1.00.53_PMScreen_Shot_2017-01-24_at_1.01.34_PM

Các đồng nghiệp có thể tải file về tại TB_VOA_2017-so1.doc


Nguồn: Phòng Chỉ đạo Tuyến
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :