Đề tài hội nghị CTCH

HỘI CHỈNH HỈNH NHI TPHCM
Công khai

HỘI CHỈNH HỈNH NHI TPHCM

08:57, 10/03/2017

Chủ tịch: : TsBsCKII PHAN QUANG TRÍ
Chi tiết
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH
Công khai

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH

18:31, 10/03/2017

Tổ chức tại BV CTCH TP HCM;  Giám đốc BV là chủ tịch Hội nghị.
Chi tiết
HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH
Công khai

HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH

20:29, 10/03/2017

Hội nghị thường niên vào tháng 5 hàng năm tại TpHCM và các tỉnh phía Nam  Giám đốc BV CTCH là chủ tịch hội; 2017:Bà rịa; 2016:An giang;2015:Bình thuận
Chi tiết
HỘI nghị CTCH
Công khai

HỘI NGHỊ BÀN TAY

20:00, 10/03/2017

Chủ tịch hội: Ts Bs NGUYỄN VĂN THÁI  

Chi tiết

Giới hạn tin theo ngày :