HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH

18:31, 10/03/2017

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BV CTCH

yes yes yes

(Nhấn đường link để tải đề tài về máy tính)

1.TsBsCKII PHAN QUANG TRÍ Kiện cáo trong CTCH - 2016

2.TsBsCKII VÕ QUANG ĐÌNH NAM Điều trị vẹo cột sống bẩm sinh bằng lối vào sau - 2016 


admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :