HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH LẦN THỨ 17 TẠI NINH THUẬN 2014

13:27, 24/09/2017

Screen_Shot_2017-09-24_at_7.26.56_PMScreen_Shot_2017-09-24_at_7.28.08_PMScreen_Shot_2017-09-24_at_7.28.24_PMScreen_Shot_2017-09-24_at_7.28.48_PM

Các đồng nghiệp muốn có bài nào trong hội nghị này có thể :

- Gởi email tới địa chỉ bvctchtphcm@gmail.com

- Cho biết thông tin bản thân (về công việc, cơ quan làm việc...)

- Ghi chính xác thông tin về bài báo cáo: tựa bài, tên tác giả, năm báo cáo, hội nghị gì...

- BV CTCH có quyền từ chối cung cấp bài hội nghị nếu nghi ngờ mục tiêu xin bài giảng mang động cơ kinh doanh hoặc không đúng yêu cầu của BV

TRÂN TRỌNG.


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :