Hội thảo Hội nghị

HỘI NGHỊ CÂU LẠC BỘ BAN GIÁM ĐỐC LẦN THỨ XVI

HỘI NGHỊ CÂU LẠC BỘ BAN GIÁM ĐỐC LẦN THỨ XVI

18:47, 11/11/2017

Ngày 17,18,19/11/2017  tại Thành phố Đà nẳng.
NHÓM TÁI TẠO KHỚP LẦN THỨ 77 TẠI BV CTCH

NHÓM TÁI TẠO KHỚP LẦN THỨ 77 TẠI BV CTCH

14:04, 05/11/2017

10-12 GIỜ THỨ BÀY 11/11/2017 TẠI HỘI TRƯỜNG A- BV CTCH
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

12:13, 29/10/2017

THỨ HAI VÀ THỨ BA 6-7/11/2017 TẠI HỘI TRƯỜNG A-BVCTCH
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI

17:57, 25/09/2017

Thời gian: 06-07/11/2017 tại BV CTCH
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

16:14, 25/09/2017

7 giờ 30 phút thú sáu 29/09/2017 tại hội trường A - BV CTCH

Giới hạn tin theo ngày :