Hội thảo Hội nghị

EXPERT MEETING - HTO 19-APRIL,2018

EXPERT MEETING - HTO 19-APRIL,2018

12:36, 10/04/2018

NGÀY 19/04/2018
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 05-2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 05-2018

16:23, 11/04/2018

NGÀY 10-11 VÀ 12/05/2018
Hội nghị khoa học của Liên chi Hội Điều trị vết thương Tp. HCM lần thứ 3

Hội nghị khoa học của Liên chi Hội Điều trị vết thương Tp. HCM lần thứ 3

13:17, 03/04/2018

Thoi gian: 8g đến 17g ngày 26/05/2018   Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Q5, Tp. Hồ Chí Minh

 
HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI DAKLAK LẦN THỨ 21

HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI CTCH TẠI DAKLAK LẦN THỨ 21

13:13, 23/03/2018

Địa điểm tại Khách sạn Sài gòn - Ban mê, số 1-3 Phan chu trinh, Tp Buôn ma Thuộc   thứ bảy 26/05/2018
 
HỘI NGHỊ NHI KHOA MỞ RỘNG LẦN THỨ XXVI NĂM 2018

HỘI NGHỊ NHI KHOA MỞ RỘNG LẦN THỨ XXVI NĂM 2018

12:31, 13/03/2018

Dự kiến tháng 07/2018

Giới hạn tin theo ngày :