HỘI THẢO - HỘI NGHỊ

Đại hội CTCH Việt Nam lần thứ 5

Đại hội CTCH Việt Nam lần thứ 5  

14:27, 08/06/2023

Từ 20 - 21/10/2023
Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Chấn thương Chỉnh hình năm 2023

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Chấn thương Chỉnh hình năm 2023

15:51, 26/04/2023

Ngày tổ chức: Thứ sáu - 28/07/2023 tại hội trường A
Pulm #27: 12 February session presenter

Pulm #27: 12 February session presenter

07:18, 12/02/2023

1 pm Spain là 7 giờ tối (VN) hôm nay)

Giới hạn tin theo ngày :