Hội thảo Hội nghị

Hội nghị chỉnh hình nhi toàn quốc

Hội nghị chỉnh hình nhi toàn quốc

04:26, 21/06/2018

Tại BV nhi đồng Cần thơ  30/06/2018
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH  THÁNG 05-2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BVCTCH THÁNG 05-2018

10:03, 08/05/2018

Hội nghị các ngày thứ 5,6,7 (10,11 và 12/05/2018)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 05-2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 05-2018

12:50, 06/05/2018

NGÀY 10-11 VÀ 12/05/2018

Giới hạn tin theo ngày :