Hội thảo Hội nghị

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ KHỚP GỐI VÀ CỔ BÀN CHÂN

05:13, 29/10/2017

THỨ HAI VÀ THỨ BA 6-7/11/2017 TẠI HỘI TRƯỜNG A-BVCTCH
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI

11:57, 25/09/2017

Thời gian: 06-07/11/2017 tại BV CTCH
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP VAI

10:14, 25/09/2017

7 giờ 30 phút thú sáu 29/09/2017 tại hội trường A - BV CTCH
ĐẠI HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ĐÔNG NAM Á

ĐẠI HỘI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ĐÔNG NAM Á

22:29, 30/08/2017

PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Ngày tổ chức: từ 06/10/2017 - 08/10/2017


Giới hạn tin theo ngày :