Khám dịch vụ (khám yêu cầu)

Để giảm quá tải cho bệnh nhân, để giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân BVCTCH có tổ chức khám bệnh theo yêu cầu:

Phòng khám chuyên gia (vào cổng số 1 của BV, phí khám 300.000 VNĐ):

Do các chuyên gia,  trưởng phòng, trưởng khoa, tiến sĩ của BV trực tiếp khám:

Khám các ngày trong tuần từ thứ hai đế thứ sáu

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ

Có thể gọi tổng đài 028-1080 để hẹn giờ khám.

Khu khám bệnh theo yêu cầu và theo hẹn (phòng khám 116, vào cổng số 1 của BV, phí khám 100 VNĐ)

  • Khám tất cả các ngày trong tuần
  • Từ thứ hai ---> thứ sáu: khám từ 7 giờ đến 20 giờ
  • Thứ bảy - chủ nhật: Khám từ 7 giờ đến 16 giờ

Khu khám bệnh ngoài giờ (vào cổng cấp cứu của BV, phí khám 80.000 VNĐ):

  • Thứ hai -----> thứ sáu: từ 16 giờ đến 18 giờ
  • Thứ bảy - chủ nhật: Khám từ 7 giờ -11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ

 kham-dv