Khám dịch vụ (khám yêu cầu)

Để giảm quá tải cho bệnh nhân, để giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân BVCTCH có tổ chức khám bệnh theo yêu cầu:

Khu khám bệnh 116:

  • Khám tất cả các ngày trong tuần
  • Từ thứ hai ---> thứ sáu: khám từ 7 giờ đến 20 giờ
  • Thứ bảy - chủ nhật: Khám từ 7 giờ đến 12 giờ

Khu khám bệnh ngoài giờ:

  • Thứ hai -----> thứ sáu: từ 16 giờ đến 19 giờ
  • Thứ bảy - chủ nhật: Khám từ 7 giờ -11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ

 kham-dv