Kiến thức y học

NANG HOẠT DỊCH VÙNG

NANG HOẠT DỊCH VÙNG CỔ TAY

10:02, 24/11/2016

Nang hoạt dịch vùng cổ tay là bệnh lý thường gặp, là một loại bướu lành tính, bài viết mong muốn bệnh nhân hiểu đúng về bệnh tật và đi khám chuyên khoa khi có bướu vùng cổ tay