Kỹ thuật khâu nối thần kinh ngoại biên

16:48, 26/03/2017

aScreen_Shot_2017-03-26_at_4.51.36_PMScreen_Shot_2017-03-26_at_4.51.49_PMScreen_Shot_2017-03-26_at_4.52.04_PMScreen_Shot_2017-03-26_at_4.52.16_PMScreen_Shot_2017-03-26_at_4.52.35_PM

.......................

Tải bài toàn văn tại đây:Ky_thuat_khau_noi_than_kinh_-_Bs_Vo_van_Chau.pdf


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :