NGUYỄN THÁI THÀNH

NGUYỄN THÁI THÀNH

Bác sĩ trưởng khoa

Bs Trưởng khoa khớp 

Bs chuyên khoa II

Sơ lược