Olecranon Fracture

17:03, 23/03/2017

Screen_Shot_2017-03-23_at_4.58.07_PMScreen_Shot_2017-03-23_at_4.59.21_PMScreen_Shot_2017-03-23_at_4.59.32_PMScreen_Shot_2017-03-23_at_5.00.08_PM

.......................

   Đừng xem thường gãy mỏm khuỷu là đơn giản, các sự cố sau khi KHX mỏm khuỷu như là : KHX xuyên đinh vào khớp khuỷu, xuyên đinh ra trước quá dài tổn thương mạch máu thần kinh, xuyên kinh cố định luôn khớp quay trụ trên, xuyên đinh ra vỏ xương, phầm mềm phía sau ...Vì vậy đừng "Ẩu" các Bạn nhé (Điều hành QLCL - BVCTCH).

Phòng QLCL cám ơn Bs Nguyễn Viết Tân đã báo cáo một bài rất hay.

Tải bài toàn văn tại đâyolecranon_fracture.pps


Phòng Quản lý Chất lượng
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :