PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BV CTCH

* * *

Trưởng phòng : TSBS TRƯƠNG TRÍ HỮU

Phó trưởng phòng: BsCKII Hồ Văn Thạnh

BsCKII Nguyễn văn An

 

Screen_Shot_2016-11-13_at_8.51.46_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_8.52.04_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_8.52.29_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_8.52.55_AM

 

Screen_Shot_2016-11-13_at_8.53.06_AM

* Từ ngày 02/02/2017 TsBsCKII Trương Trí Hữu là trưởng phòng KHTH thay thế cho BsCKII Hoàng Mạnh Cường và TsBs Võ Quang Đình Nam là Phó khoa Chỉnh hình Nhi