Phòng Tổ chức

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2017

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2017

08:55, 24/09/2017

CHÚC MỪNG CÁC NHÂN SỰ MỚI CỦA BV

CHÚC MỪNG CÁC NHÂN SỰ MỚI CỦA BV

06:15, 22/09/2017

ÔNG VÕ HÒA KHÁNH TP Quản lý Chất lượng ÔNG TRẦN ĐĂNG KHOA TK Chi dưới ÔNG NGUYỄN VĂN AN PTP Kế hoạch Tổng hợp ÔNG NGÔ VĂN THÁI PTK Chi dưới ÔNG ĐOÀN VĂN CHUYÊN PTK Chi dưới


Giới hạn tin theo ngày :