PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TRƯƠNG THANH BÌNH
Trưởng phòng Trang thiết bị Y tế
TRẦN KIM SANG
Phó trưởng phòng