Posterior interosseus artery flap

19:05, 03/04/2019

Bài này được chia sẻ bởi ThsBs Nguyễn Ngọc Thạch, Bs điều trị khoa Vi phẫu Tạo hình

Screen_Shot_2019-04-03_at_7.02.47_PMScreen_Shot_2019-04-03_at_7.03.00_PM........................................

Screen_Shot_2019-04-03_at_7.05.19_PM

Download fulltextPIA flap.pdf

 


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :