Sự kiện

TẬP THỂ NHÂN VIÊN BV CTCH HIẾN MÁU NHÂN NGÀY 27/02/2021

TẬP THỂ NHÂN VIÊN BV CTCH HIẾN MÁU NHÂN NGÀY 27/02/2021

14:07, 25/02/2021

Có 173 người tham gia hiến máu, tổng đơn vị máu có được là 240 đơn vị
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI BV CTCH

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI BV CTCH

11:33, 20/02/2021

Sáng thứ năm bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 25/02/2021 tại hội trường C - BV Chấn thương Chỉnh hình

Giới hạn tin theo ngày :