Suprainguinal Fascia Iliaca Block as Postoperative Analgesia in Open Reduction and Internal Fixation to Treat Hip Fracture in a Woman with Parkinson’s Disease

12:09, 22/09/2018

Screen_Shot_2018-09-23_at_6.07.58_PMScreen_Shot_2018-09-23_at_6.08.10_PMScreen_Shot_2018-09-23_at_6.08.34_PMScreen_Shot_2018-09-23_at_6.09.06_PMScreen_Shot_2018-09-23_at_6.09.19_PMScreen_Shot_2018-09-23_at_6.09.42_PMScreen_Shot_2018-09-23_at_6.09.57_PM


Nguồn: Bs Huỳnh Mạnh Nhi cung cấp
Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :