Tham gia truy cập sản phẩm dự thi Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của ngành Y tế-lần I

07:01, 26/10/2022

  Thực hiện Kế hoạch số 4240/KH-SNV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ về tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Đến nay Sở Y tế đã nhận được 03 sản phẩm tham gia dự thi Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính của Văn phòng Sở Y tế, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Bình Dân.

  Căn cứ vào công văn 7463/SYT-VP của Sở Y tế, nay Giám đốc BV đề nghị các nhân viên, viên chức, người lao động của BV xem,  quan tâm và tham gia truy cập (đường link bên dưới) để nắm bắt các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính nhằm tăng lượt xem, lượt yêu thích đối với các sản phẩm dự thi của Ngành Y tế Thành phố. Đây là tiêu chí để chấm điểm đối với mỗi video clip dự thi theo Kế hoạch số 4240/KH-SNV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ.

Trân trọng./.

Nhấn vào đường link bên dưới để xem:

1. Sản phẩm Video clip “Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ngành Y tế Thành phố” của Văn phòng Sở Y tế:

https://www.medinet.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen/huong-dan-nop-ho-so-dich-vu-cong-truc-tuyen-so-y-te-c4645-66923.aspx.

https://youtu.be/L6cNUvmbgnY.

  2. Sản phẩm Video clip tuyên truyền “Hiệu quả khi đặt hẹn khám bệnh và thanh toán trực tuyến của bệnh viện Mắt”:

https://benhvienmat.com/dat-hen-kham-benh-va-thanh-toan-truc-tuyen/.

https://www.facebook.com/100068925375860/videos/685897866458814.

  3. Sản phẩm Video clip “Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân”

http://bvbinhdan.com.vn/vn/tim-duong-di-bang-may-tra-cuu-thong-tin-dien-tu-tai-benh-vien-binh-dan.html.

https://bit.ly/Tim_duong_di_bang_may_tra_cuu_thong_tin.

https://www.youtube.com/watch?v=8A469WFmBeg


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :