THỰC HIỆN CÔNG VĂN 692/TB-BVCTCH VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

10:39, 07/06/2021

Thực hiện công văn1803/UBND-VX ngày 03/06/2021 về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan/đơn vị Nhà nước nhằm đảm bảo đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố HCM. Bệnh viện CTCH ra công văn số 692/TB-BVCTCH ngày 04/06/2021về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Sau đây là trích dẫn một số nội dung liên quan:

Đề nghị viên chức, người lao động Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, đặc biệt là nhân viên phòng khám sàng lọc, nhân viên trực tiếp tham gia chống dịch phải cẩn thận trong quá trình làm việc, tuân thủ nghiêm quy trình và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nghiêm túc triển khai và thực hiện kế hoạch số 686/KH-BVCTCH ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình về việc bố trí nhân sự làm việc trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Trong thời gian làm việc tại nhà, nghiêm cấm viên chức, người lao động di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và tự chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định của cơ quan quản lý.

Trường hợp có liên quan đến các ca nghi nhiễm (F1) về Covid-19, viên chức - người lao động phải kịp thời báo cáo cho lãnh đạo khoa phòng và bệnh viện để có ý kiến chỉ đạo; trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo, cá nhân phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, không đến bệnh viện làm việc, tuân thủ đúng các hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Thống nhất giữa lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh: trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các bác sĩ nhà trường (cán bộ giảng) được xem như nhân viên của bệnh viện và có thể được điều động bất cứ lúc nào để tham gia phòng, chống dịch.


Nguồn: Phòng Tổ Chức
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :