Tuyển dụng

DANH SÁCH BÁC SĨ TRÚNG TUYỂN

DANH SÁCH BÁC SĨ TRÚNG TUYỂN

16:20, 15/12/2016

smileylaughlaugh CONGRATULATION   ALL  smileylaughlaugh

 

CHÚC MỪNG 4 BÁC SĨ ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO BVCTCH

CHÚC MỪNG 4 BÁC SĨ ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO BVCTCH

12:31, 07/12/2016

Chúc mừng Phạm thị Mỹ Hòa, Nguyễn Viết Tân, Trương Viết Thông, Nguyễn Hoàng Trung

Giới hạn tin theo ngày :