Văn bản của khoa Dược

Tên file Kích thước Ngày đăng Tải về
Thông tư 30/2018/TT-BYT về thanh toán BHYT -Điệu kiện thanh toán thuốc hóa - dược : Áp dụng từ 01/01/201910.7 MB12/01/2019