Vạt nhánh xuyên mũ chậu nông che phủ khuyết hổng bàn - cổ tay (SCIP)

03:11, 02/11/2021

 

Ynh_chYp_Man_hinh_2021-11-01_luc_19.45.46Ynh_chYp_Man_hinh_2021-11-01_luc_19.45.59---------------------------------------------

Ynh_chYp_Man_hinh_2021-11-01_luc_19.47.34-----------------------------------

Ynh_chYp_Man_hinh_2021-11-01_luc_19.47.44

Các Anh/Chị đồng nghiệp có thể tải toàn văn bài báo cáo tại đây: Su_dung_vat_da_nhanh_xuyen_mu_chau_nong_trong_che_phu_co_ban_tay.pdf


Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :