Về việc dời ngày Hội nghị khoa học Chấn thương Chỉnh hình tháng 05, năm 2020

13:19, 18/03/2020

1_2


Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :