VÕ HÒA KHÁNH

VÕ HÒA KHÁNH

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bác sĩ điều trị khoa Vi phẫu Tạo hình
Ynh_chYp_Man_hinh_2021-07-08_luc_21.21.01
 
Xem các videoclip bên dưới bằng cách click vào, Bs Võ Hòa Khánh là phẫu thuật viên chính của các ca phẫu thuật thành công bên dưới 
 
 
 
 
 

5. Hội chứng Ống cổ tay

 

6. Chuyên đề loãng xương

 

7. Gãy xương cánh tay do vật tay

 

8. Gãy xương do loãng xương

 

 

 

 

Sơ lược