VÕ HÒA KHÁNH

VÕ HÒA KHÁNH

Điều hành phòng QLCL

 

Điều hành phòng Quản lý Chất lượng

Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng BV CTCH

Tốt nghiệp Bs đa khoa tại trường ĐHYD TPHCM năm 1997

Tốt nghiệp Bs CKI chuyên ngành CTCH tại trường Đại học Y Dược TPHCM  năm 2005

Tốt nghiệp Bs CKII chuyên ngành CTCH tại trường Đại học Y khoa Phạm ngọc Thạch năm 2015

Bs điều trị khoa Vi phẫu Tạo hình

Sơ lược