Thông báo chiêu sinh 2023

14:05, 08/02/2023

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trân trọng thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2023 như sau:

I. LỚP “KỸ THUẬT NẮN BÓ BỘT CHI TRÊN” 

1. Mục tiêu đào tạo

* Kiến thức

- Trình bày được các cấu trúc giải phẫu chi trên.

- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong nắn, bó bột.

- Trình bày được các kỹ thuật nắn bó bột chi trên.

- Trình bày được phương pháp và quy trình thực hiện các kỹ thuật nắn bó bột chi trên.

- Trình bày được các chăm sóc trong và sau khi bó bột chi trên.

* Thực hành

- Thực hiện đúng các kỹ thuật nắn chỉnh, bó bột, cắt bột, theo dõi bột,… trong các trường hợp gãy xương thường gặp ở chi trên.

* Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của điều trị gãy xương chi trên bằng các kỹ thuật nắn bó bột.

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc điều trị gãy xương chi trên bằng kỹ thuật nắn bó bột.

- Tích cực, sẵn sàng thực hiện nắn bó bột cho bệnh nhân khi có chỉ định nắn bó bột chi trên.

2. Đối tượng học

Y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ trung cấp Điều dưỡng trở lên và đã có chứng chỉ hành nghề.

3. Thông tin khóa học

- Số lượng học viên dự kiến: Tối thiếu 20 học viên, tối đa 30 học viên, ưu tiên cho học viên đăng ký trước.

- Thời gian học: Học tập trung toàn khoá học và tham gia trực gác theo sự phân công của người phụ trách lớp.

+ Khóa 40: dự kiến từ ngày 03/4/2023 đến ngày 30/6/2023.

+ Khóa 41: dự kiến từ ngày 04/9/2023 đến ngày 01/12/2023.

- Khai giảng: Dự kiến khai giảng lúc 08g00 ngày đầu tiên của khóa học, tại Hội trường Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Số 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm học:

+ Lý thuyết: Hội trường, phòng giảng dạy.

+ Thực hành: Phòng bột – Khoa khám chuyên khoa.

- Học phí: 7.500.000 đồng/01 học viên (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng) cho cả khóa học. Học viên tự túc chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại trong quá trình học tập.

4.  Đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục

Đánh giá sau khóa học: Học viên được đánh giá dựa trên điểm chuyên cần; bài kiểm tra lý thuyết; thực hành nắn bó bột trên bệnh nhân.

- Đánh giá chuyên cần: học viên phải tham gia tối thiểu 90% số tiết lý thuyết và tham gia đầy đủ các buổi thực hành dựa trên sổ tay thực hành lâm sàng (trừ trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng thì phải học bù) mới được tham gia đánh giá kết quả cuối khóa học. 

- Đánh giá lý thuyết: đánh giá bằng hình thức thi trắc nghiệm hoặc câu hỏi tự luận ngắn.

- Thực hành: Đánh giá kỹ thuật thực hành nắn bó bột trên bệnh nhân.

Điều kiện học viên cần đạt để được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục:

- Đảm bảo sự chuyên cần tham gia khóa học theo quy định.

- Điểm lý thuyết đạt tối thiểu 5 điểm trên thang điểm 10.

- Điểm thực hành đạt tối thiểu 7 điểm trên thang điểm 10.

Chứng chỉ “Hoàn thành chương trình đào tạo liên tục Kỹ thuật nắn bó bột chi trên” do Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp, số tiết tương đương với thời gian đào tạo 03 tháng.

5. Hồ sơ nhập học

1. Công văn cử đi học (không nhận Quyết định cử đi học)

2. Bản sao căn cước công dân (có chứng thực)

3. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có chứng thực)

4. Chứng chỉ hành nghề (có chứng thực)

5. 04 ảnh màu 3 x 4cm tại thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng (Ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, đơn vị công tác của học viên ở phía sau).

Hồ sơ nhập học nộp trực tiếp tại phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình sau khi kết thúc buổi khai giảng. Học phí đóng tại phòng Tài chính Kế toán sau ngày khai giảng.

II. LỚP “CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

1. Mục tiêu đào tạo

* Kiến thức

- Trình bày được các tổn thương trên phim Xquang.

- Trình bày được các phương pháp khám và xử trí cấp cứu chấn thương trên bệnh nhân gãy xương.

- Trình bày được các phương pháp xử trí gãy xương hở, biến chứng gãy xương.

- Trình bày được phác đồ trong điều trị vi phẫu.

- Trình bày được phác đồ cấp cứu ban đầu cho từng vị trí tổn thương cột sống.

* Thực hành

- Thực hành đúng quy trình khám và xử trí phác đồ điều trị gãy xương.

- Thực hành đúng phác đồ cấp cứu ban đầu cho từng vị trí tổn thương cột sống.

- Thực hành đúng các phương pháp xử trí khi gãy xương hở, có biến chứng.

* Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của việc chẩn đoán và xử trí cấp cứu các loại gãy xương.

- Có ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng tích cực trong cấp cứu người bệnh.

2. Đối tượng đăng ký

Bác sĩ đa khoa trình độ đại học trở lên và đã có chứng chỉ hành nghề.

3. Thông tin khóa học

- Số lượng học viên dự kiến: Tối thiếu 20 học viên, tối đa 30 học viên, ưu tiên cho học viên đăng ký trước.

- Thời gian học: Học tập trung toàn khoá học và tham gia trực gác theo sự phân công của người phụ trách lớp.

+ Khóa 28: dự kiến từ ngày 03/4/2023 đến ngày 30/6/2023.

+ Khóa 29: dự kiến từ ngày 04/9/2023 đến ngày 01/12/2023.

- Khai giảng: Dự kiến khai giảng lúc 08g00 ngày đầu tiên của khóa học, tại Hội trường Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Số 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm học:

+ Lý thuyết: Hội trường, phòng giảng dạy.

+ Thực hành: Khoa Cấp cứu.

- Học phí: 9.000.000 đồng/01 học viên (Chín triệu đồng chẵn) cho cả khóa học. Học viên tự túc: chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại trong quá trình học tập.

4.  Đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục

Đánh giá sau khóa học: Học viên được đánh giá dựa trên điểm chuyên cần; bài kiểm tra lý thuyết; thực hành.

- Đánh giá chuyên cần: học viên phải tham gia tối thiểu 90% số tiết lý thuyết và tham gia đầy đủ các buổi thực hành dựa trên sổ tay thực hành lâm sàng (trừ trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng thì phải học bù) mới được tham gia đánh giá kết quả cuối khóa học. 

- Đánh giá lý thuyết: đánh giá bằng hình thức thi trắc nghiệm hoặc câu hỏi tự luận ngắn.

- Thực hành: học viên thực hiện kỹ năng và khả năng nhận định, giải quyết các tình huống lâm sàng do giảng viên hướng dẫn thực hành nhận xét đánh giá.

Điều kiện học viên cần đạt để được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục:

- Đảm bảo sự chuyên cần tham gia khóa học theo quy định.

- Điểm lý thuyết đạt tối thiểu 5 điểm trên thang điểm 10.

- Điểm thực hành đạt tối thiểu 7 điểm trên thang điểm 10.

Chứng chỉ “Hoàn thành chương trình đào tạo liên tục Cấp cứu chấn thương chỉnh hình” do Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp, số tiết tương đương với thời gian đào tạo 03 tháng.

5. Hồ sơ nhập học

1. Công văn cử đi học (không nhận Quyết định cử đi học)

2. Bản sao căn cước công dân (có chứng thực)

3. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có chứng thực)

4. Chứng chỉ hành nghề (có chứng thực)

5. 04 ảnh màu 3 x 4cm tại thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng (Ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, đơn vị công tác của học viên ở phía sau).

Hồ sơ nhập học nộp trực tiếp tại phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình sau khi kết thúc buổi khai giảng. Học phí đóng tại phòng Tài chính Kế toán sau ngày khai giảng.

III. LỚP “VI PHẪU TẠO HÌNH CƠ BẢN”

1. Mục tiêu đào tạo

* Kiến thức

- Trình bày được quá trình hình thành vi phẫu.

- Trình bày được phác đồ dùng thuốc trong ca phẫu thuật vi phẫu

- Trình bày được quy trình khâu, ghép mạch máu nhỏ, khâu bao bó sợi.

- Trình bày được phác đồ sơ cứu và khâu nối chi đứt lìa.

* Thực hành

- Thực hành đúng quy trình một số phương pháp xử ý tổn thương mạch máu và thần kinh ngoại biên.

- Sử dụng đúng cách các dụng cụ vi phẫu, kính hiển vi phẫu thuật.

- Khâu nối được các mạch máu nhỏ đường kính khoảng 1mm và thần kinh ngoại biên.

- Ứng dụng vi phẫu trong chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình.

* Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của việc khâu nối vi phẫu có tác động đến quá trình sống còn của chi bị tổn thương và đời sống xã hội của bệnh nhân.

- Có ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng tích cực trong việc xử lý tổn thương mạch máu và thần kinh ngoại biên.

2. Đối tượng đăng ký

Bác sĩ có trình độ sau đại học chuyên ngành ngoại khoa và đã có chứng chỉ hành nghề.

3. Thông tin khóa học

- Số lượng học viên dự kiến: Tối đa 12 học viên, ưu tiên cho học viên trong mạng lưới chấn thương chỉnh hình, ở các tỉnh xa, mỗi đơn vị chỉ nhận 01 học viên/khóa.

- Thời gian học: Học tập trung toàn khoá học và tham gia trực gác theo sự phân công của người phụ trách lớp.

+ Khóa 38: dự kiến từ ngày 04/4/2023 đến ngày 30/6/2023.

- Khai giảng: Dự kiến khai giảng lúc 08g00 ngày đầu tiên của khóa học, tại Hội trường Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Số 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm học:

+ Lý thuyết: Hội trường, phòng giảng dạy.

+ Thực hành: Phòng thực hành Vi phẫu và phòng Mổ.

- Học phí: Dự kiến 28.000.000 đồng/01 học viên (Hai mươi tám triệu đồng chẵn) cho cả khóa học, học phí có thể thay đổi tùy theo giá chỉ khâu. Học viên tự túc: chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại trong quá trình học tập.

4.  Đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục

Đánh giá sau khóa học: Học viên được đánh giá dựa trên điểm chuyên cần; bài kiểm tra lý thuyết; thực hành.

- Đánh giá chuyên cần: học viên phải tham gia tối thiểu 90% số tiết lý thuyết và tham gia đầy đủ các buổi thực hành dựa trên sổ tay thực hành lâm sàng (trừ trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng thì phải học bù) mới được tham gia đánh giá kết quả cuối khóa học. 

- Đánh giá thực hành lần 1: học viên khâu mạch máu trên thỏ, do giảng viên hướng dẫn thực hành nhận xét đánh giá.

- Đánh giá thực hành lần 2: học viên thực hiện trên bệnh nhân, theo dõi và trình tiểu luận.

Điều kiện học viên cần đạt để được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục:

- Đảm bảo sự chuyên cần tham gia khóa học theo quy định.

- Điểm lý thuyết đạt tối thiểu 5 điểm trên thang điểm 10.

- Điểm thực hành đạt tối thiểu 7 điểm trên thang điểm 10.

Chứng chỉ “Hoàn thành chương trình đào tạo liên tục Vi phẫu tạo hình cơ bản” do Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp, số tiết tương đương với thời gian đào tạo 03 tháng.

5. Hồ sơ nhập học

1. Công văn cử đi học (không nhận Quyết định cử đi học)

2. Bản sao căn cước công dân (có chứng thực)

3. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có chứng thực)

4. Chứng chỉ hành nghề (có chứng thực)

5. 04 ảnh màu 3 x 4cm tại thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng (Ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, đơn vị công tác của học viên ở phía sau).

Hồ sơ nhập học nộp trực tiếp tại phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình sau khi kết thúc buổi khai giảng. Học phí đóng tại phòng Tài chính Kế toán sau ngày khai giảng.

III. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phương thức đăng ký khóa học qua mã QR code:

Lưu ý: Thông báo chiêu sinh này thay cho thư mời nhập học.

Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Địa chỉ: Số 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39235789 – liên hệ giờ hành chính hoặc địa chỉ email: phongcdt.bvctch@gmail.com.

Các Anh/Chị/Em đồng nghiệp có thể tải file theo đường link bên dưới:

THONG BAO CHIEU SINH 2023.pdf


Nguồn: Phòng Chỉ đạo Tuyến
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn